• Przewiduj złe momenty

Już po kilku dniach pobytu dziecka w przedszkolu wychowawca wie, które momenty czy czynności są dla malucha szczególnie trudne. Najczęściej problemy pojawiają się przy ubieraniu i przerywaniu zabawy. Powtarzalność czynności o określonej porze i ich przewidywalność zmniejszają stres i pozwalają złagodzić napięcia związane z wyjściem na dwór czy kładzeniem się spać. Wyjaśnijmy dziecku, jaki jest rozkład zajęć w jego grupie, np. zabawa na dworze odbywa się zawsze po drugim śniadaniu. Wtedy będzie wiedziało, że po skończonym posiłku ma założyć buty i kurtkę. Rutyna i porządek redukują narastanie nieporozumień. Jeżeli plan dnia miałby się zmienić, zawczasu uprzedźmy o tym przedszkolaka, mówiąc mu, że np. dzisiaj położy się na drzemkę z innym kocykiem.

Wielu rodziców odczuwa lęk przed posłaniem dziecka do przedszkola. Obawy często wynikają z tego, że jest to dla nich całkiem nowe doświadczenie. Jak przełamać lęk, jak się nie denerwować i sprawić, by te dni, które są dla dziecka tak ważne, były też dla wszystkich przyjemne?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej zwany jest niekiedy zespołem hiperkinetycznym. W literaturze angielskiej i amerykańskiej często pojawia się skrót ADHD (Attention Deficyt Disorder ). Wg Światowej Organizacji Zdrowia międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD – 10 – Zespół Hiperkinetyczny czyli zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej . W znaczeniu medycznym jest schorzeniem mającym charakterystyczne objawy i wymagającym odpowiedniego leczenia. Zespół ten objawia się trwałymi sposobami zachowania układającymi się w trzy grupy:

Pedagodzy, estetycy, socjologowie coraz częściej dostrzegają rozrywkowe, kształcące i wychowawcze możliwości teatru, włączając je w jednolity system oddziaływań edukacyjnych.

Rozwój osobowości dzieci przez bezpośredni kontakt z widowiskami teatralnymi jest możliwy wówczas jeśli edukacja teatralna zostanie oparta o przeżycia związane z oglądaniem widowisk teatralnych, własną twórczość teatralną dzieci i wiedzę z zakresu funkcjonowania teatru.

Kącik przyrody jest częścią wspólnego gospodarstwa klasowego, w którym trzeba zarządzać i wciąż czuwać nad porządkiem, jaki ma w nim panować.

Korzyści wypływające z uprawy roślin ozdobnych w kącikach przyrody są wielostronne:

Zmiany relacji rodzina-przedszkole wynikają z dokonujących się społecznych przeobrażeń przedszkola potrzeby zbliżania procesu edukacyjnego do rzeczywistego życia, do potrzeb społecznych i indywidualnych. Zmiany te polegają przede wszystkim na: demokratyzacji, uspołecznianiu i humanizowaniu wspólnego działania. Oznacza to oparcie stosunków interpersonalnych przedszkole-rodzina na podmiotowości i partnerstwie wszystkich osób uczestniczących w procesie edukacji. Konieczne jest również uznanie indywidualności i autonomii za wartości pedagogiczne i umożliwienie wszystkim zainteresowanym osobom zajęcia należnego im miejsca w tych relacjach.