Przedszkole nr 11 w Dąbrowie Górniczej

r.szk. 2019/2020

Plan dnia

600– 845

Schodzenie się dzieci. Zabawy stolikowe i w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna.

845– 900

Zabawa ruchowa (ćwiczenia poranne). Czynności przygotowawcze do śniadania.

900– 920

Śniadanie.

920–930

Czynności higieniczne.

930–1045

Zajęcia dydaktyczne, zabawy swobodne i zorganizowane, przedobiadek.

1045– 1145

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy zorganizowane i swobodne.

1145– 1200

Czynności przygotowawcze do obiadu.

1200– 1230

Obiad.

1230– 1245

Czynności higieniczne.

1245– 1345

Maluchy-leżakowanie, dzieci starsze-krótki poobiedni odpoczynek w ciszy, czytanie książek, utrwalanie treści dydaktycznych, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, ew. pobyt na świeżym powietrzu.

1345– 1400

Zabawa ruchowa, czynności przygotowawcze do podwieczorku.

1400– 1415

Podwieczorek, czynności higieniczne.

1445– 1700

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy swobodne i zorganizowane w sali lub na powietrzu, rozchodzenie się dzieci do domu.