Opłaty za przedszkole należy uregulować z góry do 15-go każdego miesiąca na dwa numery rachunków bankowych: za żywienie i godziny pobytu dziecka.    

W PRZELEWIE NALEŻY WPISAĆ:

 • Nr konta – 56 1560 1010 2148 1237 2151 0001 (Godziny)
  Imię i nazwisko dziecka..
  kwota…..
 • Nr konta – 45 1560 1010 2148 1237 2151 0005 (Żywienie)
  Imię i nazwisko dziecka..
  kwota…..

Stawka dzienna za żywienie wynosi:

 • śniadanie               2 zł               
 • obiad                     3,50 zł
 • podwieczorek       1,50 zł

Opłata miesięczna za żywienie to stawka dzienna ( 7,00 zł)  pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.

Wysokość opłaty należy uzgodnić z intendentem lub dyrektorem przedszkola.
Informacja o wysokości bieżącej opłaty udzielana jest na początku każdego miesiąca.

 

Świadczenie  usług w zakresie wychowania, nauczania i opieki w ramach podstawy programowej wynoszącej 5 godzin tj. od godziny 8.00 do godziny 13.00  jest bezpłatne.

Odpłatność za  każdą rozpoczętą godzinę  pobytu dziecka do lat 5 w  przedszkolu powyżej podstawy programowej jest opłacana w wysokości 1 zł

Przypominamy Państwu, że wpłat na konta bankowe należy dokonywać z dokładnością do 0,01 PLN. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość opłaty w kasie przedszkola po wcześniejszym ustaleniu.

Prosimy o terminowe wpłaty.