Agata Kapuśniak

Nauczyciel dyplomowany - staż pracy 29 lat. Mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, oligofrenopedagog.

Lubi podróżować, słuchać muzyki poważnej, jeździć na rowerze i na nartach. W wolnych chwilach uprawia wspinaczkę wysokogórską.