Celina Hawryluk

Nauczyciel - Wychowawca

Staż pracy: 36 lat,

nauczyciel mianowany.

Lubi: czytać książki, spacerować, oglądać ciekawe filmy.