Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Zajęcia te są prowadzone przez specjalistów:

  • język angielski (Justyna Piwowarczyk)
  • religia (Alicja Oleksy)
  • zajęcia logopedyczne (Anita Bączkiewicz, Dorota Kuzior)
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (Agata Dziokońska)
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (Anita Bączkiewicz)
  • zajęcia rewalidacyjne